Garantie

Garantie

Schuurman-groepenkasten.nl biedt via haar webshop uitsluitend producten van het merk ABB aan. De meeste producten die wij gebruiken voor het samenstellen van de groepenkasten hebben een fabrieksgarantie van twee jaar. Schuurman-groepenkasten.nl vult deze garantieperiode standaard aan met drie jaar. Voor al onze producten en diensten geldt een garantieperiode van vijf jaar.

De groepenkast dient door een erkend installateur geplaatst en getest te worden.

Gaat uw product binnen de garantietermijn kapot, dan kunt u bij ons de garantie claimen. Wij zullen dan de volledige garantieafhandeling voor u uit handen nemen. De garantie vervalt door ondeskundig gebruik en als u de groepenkast niet door een erkend installateur laat installeren. Mocht er een defect aan uw product zijn, dan vragen wij u ook een kopie van de factuur van uw erkend installateur. Voor groepenkasten geldt dat alle schroeven aangedraaid moeten worden voor het in werking stellen van de elektrotechnische installatie. Dit om brandgevaar te voorkomen.

Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door uw bestelde, heeft u twee mogelijkheden:

(a) U kunt Schuurman-groepenkasten.nl schriftelijk ( brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

(b) U kunt de overeenkomst met Schuurman-groepenkasten.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Schuurman-groepenkasten.nl te melden.

Indien u Schuurman-groepenkasten.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Schuurman-groepenkasten.nl terugsturen. Schuurman-groepenkasten.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Schuurman-groepenkasten.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Schuurman-groepenkasten.nl niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Schuurman-groepenkasten.nl zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

Indien u de overeenkomst ontbindt, dien u het product onmiddellijk aan Schuurman-groepenkasten.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Schuurman-groepenkasten.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden.

Wie is verantwoordelijk voor de garantie?
De leverancier/fabrikant van de producten verzorgt de garantie en is hiervoor verantwoordelijk. De klantenservice van Schuurman-groepenkasten.nl is het eerste aanspreekpunt en bemiddelt in de afhandeling tussen de leverancier/fabrikant en de gebruiker. Wij bewaken en coördineren dit proces zorgvuldig.

Gevolgschade
Schuurman-groepenkasten.nl is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade die ontstaat door een defect, een incomplete levering of schade ontstaan tijdens het transport. Bij het in ontvangst nemen van uw order dient u zelf te controleren of uw order compleet is, het juiste product is geleverd en of er eventuele schade is ontstaan. Wij doen ons uiterste best een nalevering of vervanging door schade zo snel mogelijk te realiseren.

Garantie

Uiteraard doen wij alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, om de afgesproken levertijden na te komen. Vanzelfsprekend zijn wij hierin o.a. ook afhankelijk van onze toeleveranciers en pakketvervoerders. Onvoorziene omstandigheden en/of overmachtssituaties met betrekkingen tot leveringen kunnen we helaas niet uitsluiten. Voor schade die ontstaat door oponthoud, kunnen wij niet de verantwoordelijkheid dragen. Onkosten die worden gemaakt welke voortkomen uit vertraging, denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het inhuren van installateurs/ monteurs, worden niet door Schuurman-groepenkasten.nl vergoed.